Binnenhof Projecten

Het ontwerpen van goed drukwerk is een lastig proces. De doelgroep is hierbij van groot belang en het doel waarom u drukwerk wilt verspreiden moet ook altijd in het product meegenomen worden. Veel ondernemers, stichtingen en verenigingen vinden goed drukwerk echter te duur en daarom bedacht Binnenhof Projecten het SponsorPublicatieConcept. Hierbij wordt niet afgedaan aan de kwaliteit van het product, maar wordt het drukwerk voor de klanten kosteloos gerealiseerd. Voornamelijk stichtingen, verenigingen en organisaties zonder budget voor marketing kunnen zo op een eerlijke manier concurreren met de grote bedrijven die wel het geld hebben om een goed marketingteam hiervoor in te schakelen.

Hoe bereik je kwaliteit?

Bij Binnenhof Projecten zijn wij van mening dat kwalitatief hoogwaardig drukwerk niet bereikt kan worden zonder duidelijke communicatie met de klant. U staat bij ons dus centraal en uw wensen en eisen worden door onze experts verwerkt in een mooi eindproduct. Hiervoor vinden wij het van belang dat u uw organisatie, stichting of vereniging herkent in het drukwerk dat wij ontwikkelen. Ook bespreken wij vooraf met u de doelgroep en het doel van de publicatie, waardoor wij hier direct op aan kunnen sluiten.

Bij Binnenhof Projecten kunnen wij de kwaliteit in allerlei verschillende soorten drukwerk laten terugkomen. Ook is het type drukwerk dat u kiest afhankelijk van het doel van de publicatie. Wilt u bijvoorbeeld nieuwe donateurs of vrijwilligers informeren en bekend laten raken met uw naam? Dan is een folder of poster wellicht een goede optie. Wilt u echter meer binding met bestaande donateurs of vrijwilligers, zodat ze zich in blijven zetten voor uw organisatie, vereniging of stichting? Dan kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een terugkerend magazine bij Binnenhof Projecten.

De werkwijze van Binnenhof Projecten

Wanneer u Binnenhof Projecten inschakelt om drukwerk te realiseren wordt eerst uw vraag en uw doel duidelijk gemaakt. Vervolgens wordt een inschatting van de kosten gemaakt en gaan de medewerkers van Binnenhof Projecten voor u op zoek naar sponsoren die deze kosten willen dekken. De sponsoren krijgen in ruil voor een bijdrage een naamsvermelding in het product, zodat zowel de klanten van Binnenhof Projecten als de sponsoren hier baat bij hebben.

Vervolgens gaan de experts van Binnenhof Projecten voor u aan de slag met ontwerpen, gesprekken over uw wensen en vormen wij samen met de klant het perfecte eindresultaat. Wanneer het design klaar is zorgt Binnenhof Projecten voor het drukwerk en de verspreiding. Kortom wordt u bij Binnenhof Projecten volledig ontlast, zonder dat hier voor u kosten aan verbonden zijn.

Het hart van Binnenhof Projecten voor de maatschappij

Bij Binnenhof Projecten zijn wij niet alleen actief voor stichtingen, verenigingen en organisaties met een maatschappelijke functie. Door deze klanten zijn wij zeer bewust geworden van onze eigen rol binnen de maatschappij. Daardoor hebben wij gekozen voor groene energie, scheiden wij ons afval zorgvuldig en proberen wij waar mogelijk energieverbruik te verminderen door gebruik te maken van natuurlijk licht. Ook dragen wij bij aan de toekomst van de maatschappij door aan de professionals van de toekomst regelmatig stageplaatsen te bieden, waardoor deze studenten kunnen leren van de experts van Binnenhof Projecten.

Reageren is niet mogelijk