Competentiemeter

MEET WAAR U STAAT

Onder competenties verstaan we de unieke combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag die ieder mens bezit. Het hebben van bepaalde competenties maakt dat een medewerker zijn werk goed kan doen. Dit zorgt er mede voor dat de organisatie als geheel haar doelen kan bereiken.

Vragenlijst

De SSWM-competentiemeter is een (digitale) vragenlijst met vragen over allerlei aspecten die met het werk te maken hebben. Bijvoorbeeld: “Kunt u aantonen dat u zelfstandig eenvoudige meubels kunt monteren? of “Kunt u zelfstandig een productieplanning maken?”

Op verzoek van de meubelbranche heeft de SSWM een groot aantal verschillende competentiemeters ontwikkeld. Met deze competentiemeters kan voor bijna elke functie en afdeling in de meubel- en interieurbouwbranche in kaart worden gebracht wat het kennis– en vaardigheidsniveau is. Elke competentiemeter bevat vragen die over een specifieke functie of onderwerp gaan. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 45 minuten tijd in beslag.

Gebruik en installatie

Aan het gebruik van de competentiemeters zijn geen kosten verbonden.

De competentiemeter werkt onder Microsoft Office 2000, XP en 2003 en wordt door een adviseur van de SSWM bij u op locatie op uw computer geïnstalleerd.

Wat kunt u er mee?

Inzicht

De vragenlijst wordt zowel door de werknemer als door diens leidinggevende ingevuld. Hierdoor ontstaat een duidelijk inzicht over wat een werknemer weet en kan, op welk niveau hij/zij staat. Tevens wordt hieruit duidelijk op welke punten een medewerker zich verder kan ontwikkelen of bijscholen.

De SSWM kan u advies/ondersteuning geven naar aanleiding van de uitslag(en) van de test.

Een snel en betrouwbaar hulpmiddel

De competentiemeter kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden.

• Het is een uitstekend hulpmiddel voor functioneringsgesprekken;
• Bij het aannemen van een nieuwe medewerker
• Na de test kan doelgericht geschoold worden op eventuele ontbrekende aspecten van kennis, vaardigheden en gedrag;
• Als het niveau van een afdeling verhoogd dient te worden maakt de test duidelijk op welke punten ontwikkeld kan worden;
• De competentiemeter kan als basis dienen voor een Persoonlijk Ontwik-kelings Plan (POP);
• Door de test blijkt of een medewerker versneld een vakopleiding op een ROC kan volgen, het zogenaamde EVC-traject. (Zie hiervoor het infoblad over dit onderwerp).

Welke competentiemeters zijn er?

U kunt een competentiemeter van de SSWM gebruiken voor de volgende onderwerpen/functies:

• machinaal houtbewerken
• meubelmaken
• interieurbouw
• CNC-bediener en programmeur
• werkvoorbereider
• meewerkend leidinggevende
• meubelspuiter
• naaien; knippen; stikken
• meubelstofferen
• basiskennis automatisering

Maatwerk

De competentiemeters worden op basis van ervaringen en wensen van gebruikers steeds verder ontwikkeld. Op- en aanmerkingen van gebruikers om dit product nog beter te maken zijn dan ook van harte welkom. Op verzoek ontwikkelen wij ook vragenlijsten voor andere functies/-beroepen.

Reageren is niet mogelijk