Een BKR codering hoeft niet definitief te zijn

Een slechte reputatie heeft altijd consequenties voor hoe mensen en instanties op jou reageren. Een reputatie hoeft ook niet op waarheid te berusten. Dat is het grote gevaar van reputaties. Soms werkt het in je voordeel, maar vaak ook niet. Als je te boek staat als een krachtige persoon die van zich af weet te bijten, dan zal men twee keer nadenken alvorens men je beledigt. Een dergelijke reputatie is handig als je bijvoorbeeld de baas bent. Je wilt dan graag dat de mensen een zekere mate van respect voor je hebben. Je kunt een dergelijke reputatie ook zelf in de hand werken. Maar je kunt ook een reputatie hebben waar je minder blij mee bent. Als men denkt dat je een slapjanus bent, dan zal het je veel moeite kosten om respect af te dwingen. In de financiële wereld kun je ook een reputatie hebben. Het probleem is echter dat situaties veranderen. Iets wat vroeger het geval was, hoeft nu natuurlijk niet meer te gelden. Toch worden bepaalde stempels die je krijgt opgedrukt niet altijd even zorgvuldig bijgewerkt. Helemaal als je te maken hebt met bureaucratische systemen. Een BKR codering is bijvoorbeeld een financiële reputatie. Je kunt bijvoorbeeld te boek staan als een wanbetaler. Ten eerste is het heel goed mogelijk dat dit helemaal niet waar is. Het is dan dus een onterecht label wat jij hebt gekregen. Het kan ook zo zijn dat je BKR codering als wanbetaler in het verleden inderdaad correct was. Maar dat betekent niet dat je nu nog steeds een wanbetaler bent. Het kan best zijn dat je in die tijd in financiële problemen terecht was gekomen en daarom kon je je schulden niet afbetalen. Inmiddels ben je uit het dal geklommen en heb je alle rekeningen netjes betaald. Het is echter jammer wanneer je BKR codering nog steeds actief is. Het is dan ook zaak dat je deze codering als het ware uitschakelt of bijwerkt. Het is moeilijk om dit in je eentje te regelen. Zodra je te maken hebt met bureaucratische rompslomp, dan is het vrijwel onmogelijk om hier als particulier een weg in te vinden. Maar je hoeft er niet alleen voor te staan. Je kunt terecht bij Dynamiet Nederland. Deze organisatie helpt mensen om hun BKR codering te verwijderen via de juridische weg.

Hoe kan Dynamiet Nederland je van je BKR codering afhelpen?

Als je gebruik maakt van de diensten van Dynamiet Nederland, dan helpen ze jou via een 5 stappenplan.

  1. Allereerst kun je online het formulier invullen of telefonisch contact opnemen met Dynamiet Nederland. Zij kunnen je dan helpen met je BKR codering.
  2. Via een gesprek met één van de adviseurs wordt jouw persoonlijke situatie in kaart gebracht. Vervolgens wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn om je BKR codering te verwijderen.
  3. Mochten er mogelijkheden zijn, dan wordt je direct door Dynamiet Nederland aangemeld. Vervolgens stuur jezelf alle benodigde gegevens op.
  4. Dynamiet Nederland start vervolgens de bemiddelingsprocedure en zij zullen natuurlijk alles in het werk stellen om jouw probleem op te lossen. Tevens houden de ze jou op de hoogte van alle ontwikkelingen.
  5. Vervolgens ontvang je na de verleende diensten een overzicht met het behaalde resultaat. Vaak is het mogelijk dat je na de interventie van Dynamiet Nederland wederom een krediet kunt afsluiten.

Kijk op de website voor meer informatie

Zoals gezegd is een BKR codering een complexe zaak waar je zelf vaak geen goed zicht op hebt. Voor meer informatie over BKR kun je daarom terecht op de website van dynamietnederland.nl.

Reageren is niet mogelijk