EVC meubelindustrie

Ervaringscertificaat stimuleert ontwikkeling van bedrijf én werknemers

Vooruitkomen als bedrijf, én beter gekwalificeerde medewerkers. Dat is waar EVC voor staat. EVC is een uitstekend hulpmiddel om inzicht te krijgen in kennis en vaardigheden van medewerkers, en aansluitend om talenten beter te benutten. Met deze methode wordt de praktijkervaring van een medewerker gewaardeerd en erkend, en vastgelegd in het Ervaringscertificaat. Afhankelijk van de doelstellingen van het bedrijf en de medewerker kan dan vervolgens met korte en gerichte scholing een erkend diploma gehaald worden.

Inzicht

EVC is de afkorting van “Erkennen van eerder Verworven Competenties”. Bij EVC kijken we met een gedegen toetsing naar de reeds in de praktijk opgedane kennis en vaardigheden van een werknemer. Eventueel wordt daarna geschoold voor de onderdelen waarop extra kennis nodig is. EVC kan ook ingezet worden als er sprake is van (toekomstige) verandering van functie en/of werkinhoud en/of voor een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).

Wat heeft EVC u te bieden?

Werken aan ontwikkeling van bedrijf en personeel loont.

EVC levert bedrijf en werknemer dan ook meerdere voordelen op:

• Inzicht: EVC geeft inzicht in kennis, vaardigheden en doorgroeimogelijkheden.
• Waardering: een diploma laat ziet wat u (werknemer) kunt.
• Motivatie: Geschoolde werknemers zijn gemotiveerd en functioneren beter
• Kwaliteit: beter gekwalificeerde werknemers verhogen de kwaliteit van het bedrijf.
• Tijdsbesparing: De aanvullende scholing kan kort en gericht zijn
• Actualiteit: personeel en bedrijf blijven door scholing beter op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Het EVC stappenplan

De gehele EVC-procedure bestaat uit zeven punten:

• Een intakegesprek tussen werkgever/werknemer en een adviseur van de SSWM bepaalt of een kandidaat in aanmerking komt.
• Zowel werkgever en werknemer ontvangen een vragenlijst ter voor-bereiding op de toetsing van kennis en vaardigheden.
• Toetsingsbureau ADL-trainingen BV toets de werknemer (op zijn eigen bedrijf) op kennis en vaardigheden.
• ADL-trainingen maakt een rapportage en bespreekt deze met een scholingsinstituut.
• Het scholingsinstituut stelt een scholingsplan vast.
• De adviseur van de SSWM bespreekt het scholingsplan met werkgever en werknemer.
• Op het scholingsinstituut doorloopt de werknemer de aanvullende scholing en ontvangt bij goed gevolg het diploma.

Reageren is niet mogelijk