Subsidies

ALGEMEEN

Werkgevers in de meubelindustrie kunnen subsidie ontvangen wanneer een medewerker een opleiding of cursus heeft afgerond (een werknemer kan overigens ook zelf subsidie aanvragen als hij de cursus zelf heeft betaald). Hieronder een overzicht van de subsidieregelingen die de SSWM uitvoert en de voorwaarden waaraan men bij subsidieaanvraag dient te voldoen. Ook via andere instanties is het mogelijk subsidie en/of vergoedingen te ontvangen. Deze mogelijkheden vindt u gegroepeerd in onze Subsidiewijzer.

Via de SSWM bestaan er 4 subsidieregelingen, te weten:

• Subsidieregeling voor scholing;
• Subsidieregeling Praktijkopleider (voorheen Leermeester);
• Subsidieregeling Loonverlet Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) niveau 3.
• Studiekostenvergoeding BBL

Voor alle SSWM-subsidies gelden de volgende voorwaarden:

• U betaalt premie aan het Sociaal Fonds voor de meubelindustrie voor de betrokken medewerker;
• U dient voor iedere werknemer een apart aanvraagformulier in te vullen;
• Uiterlijk drie maanden na binnenkomst van uw aanvraag ontvangt u van ons een reactie;
• Is uw declaratie volledig en naar waarheid ingevuld, dan krijgt u van ons een specificatie van de aan u toegezegde subsidie en wordt het bedrag zo spoedig mogelijk op uw rekening gestort;

Bij de aanvraag dient u een kopie van de factuur, loonstrook en certificaat mee te sturen.

In gevallen waarin de bovenstaande bepalingen niet van toepassing zijn, beslist het bestuur van de SSWM. Weet u niet zeker of uw bedrijf aangesloten is bij het Sociaal Fonds? Neemt u dan contact op met de SSWM.

Reageren is niet mogelijk