Over ons

Scholing: SSWM ontwikkelt en adviseert

De SSWM verzorgt zelf geen cursussen of opleidingen, maar geeft als neutrale partij informatie en advies over de te volgen cursussen en opleidingen. De SSWM adviseert niet alleen de werkgevers en werknemers in de meubelindustrie, maar ook belangstellenden uit andere branches over de scholingsmogelijkheden in de meubelindustrie en interieurbouw. Periodiek inventariseren wij het cursusaanbod dat specifiek gericht is op de meubelindustrie, van een groot aantal scholingsinstituten. Op deze manier kunnen wij u actuele informatie geven omtrent het cursusaanbod. Zoeken in dit aanbod kunt u op deze website ook bij “cursusdatabase”.

Scholingswijzer

De informatie over deze cursussen wordt gebundeld in de SSWM-scholingswijzer voor de meubelindustrie en interieurbouw.

De Scholingswijzer is aan alle bedrijven in de meubelindustrie toegezonden. Een (extra) exemplaar hiervan sturen wij u graag toe. U kunt deze aanvragen via de info-aanvraag pagina van deze website. Uiteraard ondersteunen onze adviseurs u graag bij uw scholingskeuze.

Subsidies voor scholing

De SSWM subsidieert scholing voor de meubelindustrie en interieurbouw. Meer informatie hierover vindt u bij subsidies.

Associate degree Technische Bedrijfskunde

2-jarige Hbo-opleiding voor de meubel- en interieurbouwbranche

Uit onderzoek van de SSWM in de meubel- en interieurbouwbranche is gebleken, dat er behoefte is aan op HBO-niveau opgeleide medewerkers en dat deze vraag de komende jaren alleen nog zal groeien. Toenemende eisen op het gebied van management, professionalisering, automatisering, klantgerichtheid en kwaliteit maken het noodzakelijk dat de Nederlandse meubelindustrie en interieurbouw het kennisniveau van het kader op HBO-niveau brengt.

Deze vaststelling vormt de basis voor de ontwikkeling van de nieuwe opleiding Associate degree Technische Bedrijfskunde. Functies in management, werkvoorbereiding, bedrijfsleiding en projectmanagement vragen in de toekomst om een hoger werk- en denkniveau dan MBO, het huidige maximale opleidingsniveau.

Het leerprogramma wordt aangeboden door de SSWM. Het gaat om een tweejarige opleiding waarbij het accent ligt op het ontwikkelen van managementkennis en -vaardigheden.

Opleiding Werkvoorbereider

Toekomstgericht investeren in de kwaliteit van uw bedrijf

De werkvoorbereider in de meubelindustrie en interieurbouw is vaak de “spin in het web”. Tussen de klant, bedrijfsleiding en de mensen op de werkvloer verricht hij zijn uiterst gevarieerde en veelzijdige werk. Een uitermate belangrijke functie, maar… goed opgeleide werkvoorbereiders zijn schaars. Om aan de vraag uit de branche tegemoet te komen start op het Hout- en Meubileringscollege te Rotterdam elk jaar in september de één-jarige opleiding die uitstekend gekwalificeerde werkvoorbereiders oplevert.

Voor wie is de opleiding?

• Voor vakmensen die werkvoorbereider willen worden.
• Voor werkvoorbereiders die “professional” willen worden.

Praktijkgericht

De opleiding zorgt voor uitstekend gekwalificeerde mensen voor deze functie. Zij kenmerkt zich verder door:

• een vernieuwende, praktijkgerichte aanpak;
• uitstekende voorbereiding op werkvoorbereiderstaak;
• directe toepasbaarheid ten behoeve van invulling van uw huidige of toekomstige vacature;
• korte opleidingstijd van 1 jaar;
• mogelijkheid om aansluitend de kaderopleiding niveau 4 af te ronden.

Doel opleiding

De opleiding werkvoorbereider heeft als doel om gemotiveerde cursisten een uitstekende startbagage mee te geven om hun (toekomstige) taak te vervullen. Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan: AutoCad tekenen, projectmanagement, automatisering, calculatie en logistiek.

Die praktijkgerichtheid wordt nog eens benadrukt door praktijk-opdrachten die gemaakt moeten worden. Hiervoor is de medewerking van het bedrijf waar gewerkt wordt noodzakelijk.

Voorwaarden voor deelname

Naast een geschikte vooropleiding is het bij deelname aan de opleiding werkvoorbereider noodzakelijk dat de cursist nauw betrokken kan worden bij de werkvoorbereiding in het bedrijf. Voorwaarden voor deelname zijn:

• een BBL of BOL diploma allround meubelmaken (niveau 3);
• of een BBL of BOL diploma van de kaderopleiding meubelfabricage (niveau 4);
• een MBO vooropleiding en in ieder geval werkzaam in de meubel- of interieurbouwbranche;
• Een gelijkwaardige opleiding als hierboven en/of ruime praktijkervaring.

Een beroepsopleiding volgt u bij een BVE-instelling

BVE staat voor Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie. In deze scholingsinstituten vinden de opleidingen plaats via de BOL (Beroeps Ondersteunende Leerweg) en de BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg). Onderstaand treft u links aan naar de scholingsinstituten die beroepsopleidingen verzorgen in de hout, meubel- en interieurbouwbranche.

Beroepsondersteunende Leerweg (BOL)

De BOL is een dagopleiding. Het accent ligt op de praktische vakken, de opleiding is afwisselend school en stageperioden. Zij leidt op voor de niveau’s 2, 3 en 4.

Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)

De BBL is een combinatie van werken en leren. De praktijk leer je – in je baan – bij een erkend leerbedrijf. Eén dag in de week ga je naar school voor theorie en verdere onderbouwing van de praktijk ervaring. Ook de BBL kan gevolgd worden op niveau 2, 3 en 4.

Sommige dagopleidingen kunnen door volwassenen (vanaf 25 jaar) ook gevolgd worden als deeltijdopleiding.

Reageren is niet mogelijk